MUDr. Lucie Brzobohatá

Diplomová práce

Specifika verbálního projevu klientů v procesu léčby závislosti na alkoholu - kvantitativně lingvistická analýza psaného textu

Specifics of verbal expression of clients in the process of treatment of alcohol dependence - quantitative linguistic analysis of written text
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá kvantitativní analýzou psaného textu osob s diagnózou závislosti na alkoholu, a to ve snaze o zachycení případných specifických psychologických a lingvistických charakteristik odlišujících tuto skupinu od běžné populace. Studie je součástí výzkumného projektu „Komputační psycholingvistická analýza českého textu“ (CPACT). Výzkum má exploratorní charakter. Studie …více
Abstract:
The magister diploma thesis deals with a quantitative analysis of a text written by people diagnosed with alcohol addiction in an attempt to capture possible specific psychological and linguistic characteristics that could distinguish this group from common population. The study is a part of a research project “Computational Psycholinguistic Analysis of a Czech Text” (CPACT). It is an explorative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta