Theses 

Marketingova strategie HPhobby s.r.o. – Milena Tegzová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Milena Tegzová

Diplomová práce

Marketingova strategie HPhobby s.r.o.

Marketing strategy of the company HPhobby s.r.o.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií společnosti HPhobby s.r.o., která realizuje svoji činnost pouze prostřednictvím internetového obchodu www.hphobby.cz. Cílem práce je analyzovat společnost včetně její konkurence a aplikovat tato data na marketingovou strategii zaměřenou na nástroje Internetu. První kapitola se věnuje analýze společnosti a konkurence, pro vypracování je využita SWOT a PEST analýza a BCG matice. Druhá kapitola je věnována segmentaci spotřebitele, pro ni jsou využita data MML-TGI ČR, ČSÚ, vlastní dotazník a interní data společnosti. Třetí kapitola se zabývá marketingovou strategií, kde vymezuji marketingové cíle společnosti, marketingový mix včetně rozpočtu, monitoring a vyhodnocení marketingového plánu.

Abstract: This thesis deals with the marketing strategy of the company HPhobby s.r.o., which is realising its activities only through the online store www.hphobby.cz. The aim is to analyze the company and its competitors and apply this data to marketing strategy focused on Internet marketing tools. The first chapter deals with the analysis of the company and its competitors, for this chapter the SWOT, PEST analysis and BCG matrix are used. The second chapter concerns the segmentation of the consumer, for this MML-TGI ČR data, Czech statistical office data, questionnaire and internal company data are used. The third chapter deals with the marketing strategy, where I define marketing objectives of the company. Another part of this chapter deals with the marketing mix, including budget, monitoring and evaluation of the company.

Klíčová slova: známky, mince, marketingová strategie, MML-TGI ČR, e-shop, diáře, internetový marketing

Keywords: stamps, coins, e-shop, notebooks, MML-TGI ČR, internet marketing, marketing strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Václav Stříteský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31120

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz