Theses 

The economic benefits of EU membership: an Empirical analysis – Anna Zhitina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anna Zhitina

Diplomová práce

The economic benefits of EU membership: an Empirical analysis

Ekonomické přínosy členství v EU: empirická analýza

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá empirickou analýzou ekonomických výhod členství v EU. Analýza si klade za cíl zjistit, jaké jsou dopady členství v EU na růst reálného HDP (ve stálých cenách), míru nezaměstnanosti a míru inflace v 16ti státech, které vstoupily do EU po roce 1995 (analyzované období je 1991- 2014). Použitá metoda pro hodnocení v této práci je ekonometrická analýza panelových dat. První část práce je věnována analýze literatury na dané téma. Druhá část popisuje data a proměnné, jejich vývoj v čase a stacionární zkoušky. Třetí část je věnována regresní analýze a obsahuje modely pro růst HDP, růst nezaměstnanosti a inflace. Poslední část této diplomové práce se zabývá shrnutím výsledků. Hlavním zdrojem pro data použité v této práci je statistická databáze Světové banky (2016).

Abstract: This master thesis is devoted to the empirical analysis of the economic benefits of EU membership. The analysis aims to investigate what is the impact of EU membership on growth of the real GDP (in constant prices), unemployment rate and inflation rate for 16 states entering EU after the year 1995 (analysed period of years is 1991-2014). The applied method for evaluation in the current work is econometric analysis of panel data. The first part of the thesis is devoted to the literature review. The second part is describing data and variables that will be used for analysis, development of these variables over the time and stationary testing. The third part is dedicated to the regression analysis and includes models for GDP growth, unemployment growth and inflation. The last part of this master thesis will sum up the results and findings of previous parts. The main source for the data used in this work is the statistical database of World Bank (2016).

Klíčová slova: integrace, Evropská unie, regresní analýza

Keywords: European Union, euro adoption, regression analysis, integration, membership, EU enlargement

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2017
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: José Villaverde Castro

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53276


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:29, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz