Bc. Jan Cihlář

Bachelor's thesis

Policy of the IMF and WB in Angola. Implementation of the Strategic Poverty Reduction Plan and the Influence of Foreign Powers on the Developement of the Country after the end of Civil War in 2002

Policy of the IMF and WB in Angola. Implementation of the Strategic Poverty Reduction Plan and the Influence of Foreign Powers on the Developement of the Country after the end of Civil War in 2002
Anotácia:
Teze se zaměřuje na deskripci a následnou analýzu vztahů mezi Mezinárodním měnovým fondem, Světovou Bankou a Angolou, počínajíce rokem 2002 jež se váže ke zřízení "nové Angoly" po konci občanské války. První část práce přínáší náhled do Angolské poválečné rekonstrukce a nastiňuje hlavní aktéry kteří v tomto obodobí ovlivňují jak domácí Angolskou rozvojovou politiku, tak i předpoklady pro mezinárodní …viac
Abstract:
The thesis focuses on descriptive exploration and further analysis of the relations between International Monetary Fund, World Bank and Angola, starting from the establishment of "new Angola in 2002", after the end of civil war. The first part of the thesis presents the basic insight of Angola post-war reconstruction and outlines major significant factors which influence both domestic development policy …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedúci: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations