Mgr. Barbora Malíková

Diplomová práce

Mýtus krásy, ženy a současná společnost

The beauty myth, women and society
Anotace:
Cílem diplomové práce je prozkoumat současný trend kultu těla a mýtu krásy, jejich biologické a kulturně historické kořeny. Pokouším se objasnit, proč je krása v dnešní společnosti tolik genderově podmíněná, proč je právě žena ztotožněna s krásným pohlavím. Dále zkoumám společenské mechanismy, které legitimizují honbu po ideálním těle, a jejich důsledky na individuální i společenské rovině.
Abstract:
The aim of the thesis is to describe and clarify the beauty myth and its biological, cultural and historical roots. I focus on women: the gender conditionality of beauty and its impact on contemporary society.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy