Bc. Aneta Bajková

Bakalářská práce

Ruské noci V. F. Odojevského v kontextu hospodářsko-politického myšlení doby

Vladimir F. Odoyevsky's Russian Nights in the Context of the Economic-Political Thought of His Time
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá tematologickou analýzou nadčasového románu Vladimíra Fjodoroviče Odojevského Ruské noci, díla nepříliš známého, avšak velmi poutavého, s myšlenkovým přesahem do doby dnešní. Práce si klade si za cíl uvést tento román do souvislostí hospodářsko-politického myšlení první poloviny 19. století, a to v rámci vymezených okruhů, založených na stěžejních hospodářsko-politických …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the thematic analysis of the novel Russian Nights by Vladimir Fyodorovich Odoevsky. The novel is not very well-known and popular, but very attractive, with an intellectual transgression to the present day. The thesis aims at situating the novel in the context of economic-political thought of the first half of the 19th century within the defined areas based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta