Bc. Dominika Navrátilová Šromová

Bachelor's thesis

The Comparison of Educational System and English Language Teaching in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany

The Comparison of Educational System and English Language Teaching in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá popsáním a srovnáním vzdělávacích systémů v České republice a Spolkové republice Německo na úrovni teoretické i praktické.
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the description and comparison of educational systems of the Czech Republic and the Federal Republic of Germany on theoretical and practical level.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/l93ts/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedúci: Mgr. Marie Machničová
  • Oponent: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Philosophy and Science in Opava

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Teachers