Bc. Renáta Šarochová

Bachelor's thesis

Právní úprava eutanazie

Legislation Eutonazie
Anotácia:
Práce je věnována právní úpravě eutanazie v České republice. Nejprve jsem eutanazii determinovala a podrobila ji komparaci. Následně jsem nahlédla do dějin a procesu právní úpravy. Vzhledem k tomu, že je nutné tento problém řešit komplexně, věnovala jsem se rovněž právní úpravě vybraných států. Předmětné téma není jen otázkou právní, ale také problémem jiných odvětví, a tak jsem zařadila jako další …viac
Abstract:
The work is devoted to the legislation of the euthanasia in the Czech Republic. First I defined and made a comparative analysis of euthanasia. Then I looked at the history and the evolution of its legal framework. Considering that it is necessary to address this issue in a comprehensive manner, I also interested myself in the legal framework of a selection of States. As the matter is not only legal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Vladimír Tetur
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Medical and Social Services Management