Theses 

Strategie řízení značky – Bc. Barbora Jandová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika

Bc. Barbora Jandová

Diplomová práce

Strategie řízení značky

Brand Management Strategy

Anotace: Tématem této diplomové práce je Strategie řízení značky. Vychází z teoretických poznatků, které jsou popsány v její první části, která se zabývá definicí pojmu značka, vymezením významu značky v rámci marketingu a také procesem strategického řízení značky. Pro spolupráci byla vybrána společnost PHG, s.r.o., provozující činnost v oblasti hotelnictví a pohostinství na území Liberce a okolí. Druhou část práce tvoří aplikace veškerých teoretických poznatků o značce do praxe. Je provedena analýza cílů společnosti, značky Pytloun, její identity a prvků. Záměrem diplomové práce je zhodnotit současný stav a navrhnout opatření, která povedou k požadované image vnímané veřejností s ohledem na výsledky jak primárního, tak sekundárního marketingového průzkumu.

Abstract: The theme of this thesis is a Brand Management Strategy. It is based on theoretical knowledge, which is described in the first part, which deals with the definition of the brand, defining importance of the brand in marketing and the process of Brand Management Strategy. The company PHG, Ltd., operating in the field of hotel and restaurant business in the territory of Liberec and the surrounding area, was chosen for cooperation. The second part consists of the application of theoretical knowledge about the brand into practice. There is an analysis of the company's goals, the Pytloun brand, its identity and the elements. The aim of the thesis is to evaluate the current situation and propose measures that will lead to the desired image perceived by the public with regard to the results of both primary and secondary market research.

Klíčová slova: Značka, Strategie řízení značky, Prvky značky, Komunikační strategie, Cestovní ruch

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30902 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Jandová, Barbora. Strategie řízení značky. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:40, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz