Martina Šnajdrová

Bakalářská práce

Znalosti těhotných žen o výživě a fyzické aktivitě během těhotenství z pohledu porodní asistentky

Pregnant Women Knowledge about Nutrition and Physical Activity during Pregnancy from Midwife's Perspective
Anotace:
ŠNAJDROVÁ, Martina. Znalosti těhotných žen o výživě a pohybu během těhotenství z pohledu porodní asistentky. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Ivana Jahodová, PhD. Praha. 2020. 61s. Tématem bakalářské práce jsou znalosti těhotných žen o výživě a pohybu během těhotenství z pohledu porodní asistentky. Teoretická část je zaměřena na optimální nárůst …více
Abstract:
ŠNAJDROVÁ, Martina. Pregnant Women Knowledge about Nutrition and Physical Activity during Pregnancy from Midwife’s Perspective Medical College. Degree: Bachelor (Bc.) Supervisor: PhDr. Ivana Jahodová, PhD., Praha. Praha. 2020. 61 pages. This thesis deals with the topic of the knowledge of pregnant women about nutrition and physical activity during the pregnancy from the midwife´s perspective. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Magdalena Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická