Petr KOPAČKA

Diplomová práce

Poměr přímé a zastupitelské demokracie v ústavním systému ČR

The ratio of direct and representative democracy in the constitutional system of the Czech Republic
Anotace:
Práce obsahuje základní pojmové vymezení, klasifikaci demokratického mechanismu, jeho charakteristiku a jeho diferenciaci od mechanismu autokratického. Věnuje se významu a výhodám demokracie obecně a jejím modelům z hlediska účasti obyvatelstva na výkonné moci. Charakterizuje zastupitelskou a přímou demokracii a jejich různé formy. Podrobněji se věnuje demokracii přímé a to z toho důvodu, že opravdový …více
Abstract:
This thesis contains basic definition and classification of democratic mechanism, his characteristics and differentiation from the mechanism of autocracy. It deals with the meaning and advantage of democracy in general, and its models with regards to participation of citizens in executive. It characterizes representative and direct democracy and their various forms. It focuses more in detail on direct …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPAČKA, Petr. Poměr přímé a zastupitelské demokracie v ústavním systému ČR. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo