Karolína Budinská

Bakalářská práce

Přímá demokracie v ČR

Direct democracy in Czech republic
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je přímá demokracie a její jednotlivé instrumenty, se kterými se v současnosti můžeme setkat v praxi. Práce se též zabývá vývojem přímé demokracie v českých zemích, jelikož tento vývoj byl rozhodující při formování dnešní role přímé demokracie v ČR. Práce pracuje s faktem, že ČR využívá především zastupitelskou formu demokracie, co se správy věcí veřejných týče, nicméně …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is direct democracy and its individual tools, which can currently meet in practice. The thesis also deals with the development of direct democracy in the Czech lands, as this development was decisive in shaping today's role of direct democracy in the Czech Republic. The thesis works with the fact that the Czech Republic mainly uses the representative form of democracy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání