Bc. Jonáš Ulrych

Bakalářská práce

Vysílání sportovního kanálu ČT4 SPORT v roce 2007

"ČT4 Sport" Channel Broadcasting in 2007
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce bylo zmapování fungování jediného veřejnoprávního sportovního kanálu v České republice ve druhém roce jeho existence. V teoretické části jsou rozebrány důležité pojmy týkající se propojení sportu, médií a tohoto sportovního kanálu. Poté byl proveden veškerý monitoring vysílání kanálu v roce 20087 a výsledná data jsou zpracována v praktické části práce.
Abstract:
The subject of this Bachelor thesis is to observe and chart the working of the only public sports channel in the Czech Republic in the second year of its existence. In the theoretical part of this work important terms related to connection of sport, media and this sports channel are described. Thereafter, complete monitoring of the sports channel broadcasting in 2007 was accomplished. The resulting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pruša
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií