Mgr. Daniel Hrbolka

Bakalářská práce

Vysílání sportovního kanálu ČT4 SPORT v roce 2008

"ČT4 Sport" Channel Broadcasting in 2008
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce bylo zmapování fungování jediného veřejnoprávního sportovního kanálu v České republice ve třetím roce jeho existence. V teoretické části jsou rozebrány důležité pojmy týkající se propojení sportu, médií a tohoto sportovního kanálu. Poté byl proveden podrobný monitoring vysílání kanálu v roce 2008 a výsledná data jsou zpracována v praktické části práce.
Abstract:
The subject of this Bachelor thesis is to observe and chart the working of the only public sports channel in the Czech Republic in the third year of its existence. In the theoretical part of this work important terms related to connection of sport, media and this sports channel are described. Thereafter, complete monitoring of the sports channel broadcasting in 2008 was accomplished. The resulting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pruša
  • Oponent: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií