Bc. Dagmar Straková

Diplomová práce

Financovanie podniku agrosektora s využitím zdrojov z fondov EÚ

Financing of companies from agricultural sector in realition to EU agricultural subsidies
Abstract:
The main objective of this diploma project is to represent the ability of the bank to adapt product portfolio for customers in the agricultural sector, due to situation of the agricultural sector, in which slovak farms do their business after joining the European Union. The diploma project is divided into four chapters. In the first chapter I try to make the main characteristics of agricultural support …více
Abstract:
Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je prezentovanie schopnosti banky prispôsobiť produktové portfólio pre klientov z agrosektora, vzhľadom na aktuálny stav trhu, v akom sa slovenské poľnohospodárske podniky po vstupe do Európskej únie ocitli. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná základnej charakteristike podpory poľnohospodárstva v EÚ a v SR, Spoločnej poľnohospodárskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Michal Maťovčík
  • Oponent: Doc.Ing. Oľga Miková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance