Bc. Pavla Benetinová

Diplomová práce

Vývoj podpůrné mobilní aplikace pro osvojování si českého jazyka německými studenty

Development of a mobile application to support German students in learning of Czech language
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem prototypu mobilní aplikace, která má v budoucnu sloužit jako podpůrný prostředek výuky češtiny jako cizího jazyka, a to konkrétně studentům navštěvujícím kurzy češtiny na německé Univerzitě Regensburg. Příprava práce probíhala ve spolupráci s touto univerzitou. Teoretická část práce představuje výuku češtiny jako cizího jazyka a moderní přístupy k této výuce, dále …více
Abstract:
The master thesis deals with the development of a mobile application prototype. The complete application built on this prototype would serve as a supportive tool for teaching Czech as a foreign language. Specifically, it is designed for students attending Czech courses at the German University of Regensburg, the university has collaborated in the preparation of this work. The theoretical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
  • Oponent: Dr. phil. Kateřina Šichová, B.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta