Theses 

Bezpečnostní dimenze česko - německých vztahů v období 2003 - 2008 – Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Diplomová práce

Bezpečnostní dimenze česko - německých vztahů v období 2003 - 2008

Security Dimension of the Czech - German Relations in 2003 - 2008

Anotace: Práce se zaměřuje na vztahy mezi Českou republikou a Německem v bezpečnostní dimenzi jejich zahraničních politik. Vzájemný vztah z hlediska kooperace/nekooperace je analyzován na třech případech z oblasti vnější bezpečnostní politiky: irácká krize v roce 2003, Evropská bezpečnostní a obranná politika v rámci Evropské unie a radarová protiraketová základna v ČR. V rámci každého případu je zjišťována míra spolupráce a vzájemných setkání na dané téma. V případě Evropské bezpečnostní politiky je rovněž řešena forma praktické spolupráce ve vojenské oblasti (tedy konkrétní naplnění deklarovaných vztahů). Cílem práce je zjistit, jaká je skutečná podoba vzájemného česko-německého vztahu v bezpečnostní dimenzi. Teoreticky je práce zarámována pojetím bezpečnosti v intencích vojensko-politického sektoru a z hlediska charakteru chování státu v bezpečnostní oblasti je využita teorie malých států a koncept civilní mocnosti.

Abstract: Thesis is focused on relationship between the Czech republic and Germany in the security dimension of their foreign politics. Three examples from security policy are chosen to show are the relationship is looking: Iraq crisis in 2003, European security and defense policy and probability of a placement of radar base in the Czech Republic. The shape of mutual cooperation or the level of common discussion is disscused. Conception of security as a military-political sector, the theory of small states and the concept of civil power are used as a theoretical framework.

Klíčová slova: česká bezpečnostní politika, německá bezpečnostní politika, irácká krize, Evropská bezpečnostní a obranná politika, radarová základna, kooperace, asymetrický vztah Security policy of the Czech republic, Security policy of Germany, Iraq crisis, European Security and Defense Policy, radar base, cooperation, asymmetric relationship

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 19:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz