Bc. Monika Holubová

Diplomová práce

Vývoj/validace HPLC analytické metody pro stanovení mirtazapinu v biologické matrici

Development and validation of HPLC analytical method for determination of mirtazapine in biological matrices
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem metody stanovení antidepresiva mirtazapinu a jeho metabolitu desmethylmirtazapinu v séru za použití RP-HPLC, a dále také optimalizací vhodné metody pro extrakci látek z této biologické matrice. Vývoj probíhal na chromatografickém systému Shimadzu (JPN). Nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití kolony Accucore PFP (2,6 μm, 100 x 3 mm) a mobilní fáze 0,1% kyseliny …více
Abstract:
In this thesis optimization and development of RP-HPLC method for determination of antidepressant mirtazapinu and its metabolite desmethylmirtazapine in serum is described. Suitable method for extracting analytes from biological matrix was also designed. Development was performed on HPLC system Shimadzu (JPN). Optimal analytical performance was achieved by using Accucore PFP column (2,6 μm, 100 x 3 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách

Práce na příbuzné téma