Karolína ŽIŽKOVÁ

Diplomová práce

Názory pedagogů mateřských škol na inkluzívní vzdělávání

Kindergarden's teacher's opinion's on inklusive education
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá názory pedagogů mateřských škol na inkluzívní vzdělávání. Skládá se ze čtyř kapitol a je rozdělená na dvě části. V první části jsou teoretické podněty týkající se této problematiky. V druhé části poté podměty praktické. Teoretická část se skládá ze třech kapitol týkajících se inkluzívního vzdělávání, podpůrných opatření a předškolního vzdělávání. Praktická část …více
Abstract:
This Diploma thesis handles with its opinions of kindergarten teachers on inclusive education. It consists from four chapters and is divided to two parts. In first part, there are theoretical initiatives concerning these problematice. In second part practical initiatives. Theoretical part is consisted from three chapters, concerning inclusive education, support measures and preschool education. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽIŽKOVÁ, Karolína. Názory pedagogů mateřských škol na inkluzívní vzdělávání. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta