Bc. Jana Roštárová

Diplomová práce

Elektronické bankovníctvo vybranej finančnej inštitúcie

Electronic banking system selection financial institution
Abstract:
ROŠTÁROVÁ Jana, Bc., Electronic banking in a selected financial institution. Prague: Institute of Banking, College Prague, Foreign University Banská Bystrica, Department of Finance and Financial Market, 2010. The tutor: Ing. Eva Poliačiková, PhD.. The Thesis deals with the analysis of applying electronic banking in a selected financial institution. The subject of research is to analyse the scope of …více
Abstract:
ROŠTÁROVÁ Jana, Bc., Elektronické bankovníctvo vybranej finančnej inštitúcie. Praha: Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra financií a finančných obchodov, 2010.Vedúci práce: Ing. Eva Poliačiková, PhD.. Diplomová práca sa zaoberá analýzou uplatnenia elektronického bankovníctva vo vybranej finančnej inštitúcii. Predmetom skúmania je ponuka služieb elektronického …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Eva Poliačiková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK