Theses 

Veřejné výdaje a ekonomický růst. – Bc. Lucie RIEDLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Lucie RIEDLOVÁ

Diplomová práce

Veřejné výdaje a ekonomický růst.

Public Expenditure and Economical Growth

Anotace: Hlavním výstupem diplomové práce je analýza a komparace veřejných výdajů jednotlivých států Visegrádské skupiny, kterými jsou Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská republika. Literární rešerše problematiky veřejných výdajů a ekonomického růstu podala základní teoretické poznatky pro účely této diplomové práce. Díky analýze činitelů majících vliv na přerozdělování a redistribuci těchto výdajů, byly identifikovány základní faktory, které ovlivňují nejen velikost, ale i strukturu veřejných výdajů. Pomocí vybraných demografických a ekonomických ukazatelů je proveden rozbor ekonomické situace jednotlivých států a analyzována velikost a struktura veřejných výdajů. Provedenou analýzou dat bylo zjištěno, že země Visegrádské čtyřky vykazují shodné ekonomické rysy a v celosvětovém měřítku lze považovat řešení problematiky jejich veřejného sektoru za téměř shodné.

Abstract: The primary purpose of the master's thesis is to analyse and compare public expenditure sector of the Visegrad Group, which is represented by Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. The groundwork of this thesis was laid by the literature research of public expenditure and economic growth. Thanks to the analysis of aspects influencing the redistribution of government spending, there were identified basic factors that affected not only the size of public expenditure, but also its structure. Breakdown of economic situation and public expenditure of individual states was made via analysing selected demographic and economic indicators. The results provide some support for the statement that the Visegrad Group countries show certain identical economical characteristics and their public sector can be globally considered interchangeable and indistinguishable.

Klíčová slova: Visegrádská skupina, Visegrádská čtyřka, V4, veřejné výdaje, ekonomický růst, COFOG

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=71518 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

RIEDLOVÁ, Lucie. Veřejné výdaje a ekonomický růst.. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:34, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz