Lucie Vytlačilová

Bakalářská práce

Analýza spokojenosti zákazníků ve společnosti Lidl Česká republika v.o.s.

The Analysis of Customer Satisfaction in Lidl Česká republika v.o.s.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Teoretická část bakalářské práce je věnována literárním pramenům, které se zaměřují na maloobchod, spokojenost zákazníka, jaký význam má značka pro zákazníka a na marketingový výzkum. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části, kde je provedena analýza spokojenosti zákazníků pomocí osobního …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with an analysis of the customer´s satisfaction in company Lidl Česká republika v.o.s. The theoretical part of the thesis is devoted to literary sources which focus on the retail, customer´s satisfaction, the importance of the brand for customer and marketing research. The theoretical knowledge is applied in the practical part which contains the analysis of customer´s satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vytlačilová, Lucie. Analýza spokojenosti zákazníků ve společnosti Lidl Česká republika v.o.s.. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku