Leoš Ryšavý

Bachelor's thesis

Patologické hráčství jako sociálně patologický jev

Pathological gambling as a social pathological phenomenon
Anotácia:
Práce se zabývá patologickým hráčstvím jako sociálně patologickým jevem, vysvětlením pojmů, druhu hráčů a jejich hráčské dráhy, vznikem a popisem jednotlivých fází patologického hráčství, vlivem prostředí, životního stylu současné společnosti na potencionální gamblery se zaměřením na děti a dospívající. Teoretické poznatky jsou rozšířeny o vlastní empirické šetření formou dotazníku, provedené na …viac
Abstract:
This work deals with pathological gambling as a social- pathological phenomenon explaining concepts, the type of players and their gambling history, the origin and description of the different stages of pathological gambling, the influence of environment and lifestyle on potential gamblers with a focus on children and adolescents. The theoretical evidences are extended to the empirical research …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB944

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedúci: Josef Kasal
  • Oponent: Václav Bělík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence