PhDr. Mgr. Michaela Fialová, Ph.D.

Disertační práce

Školní metodik prevence jako preventista a intervent na běžné základní škole

The school methodologist of prevention as a prevention and intervention officer at elementary school
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na rizikové a sociálně patologické jevy, které se objevují ve školním prostředí, důraz je kladen na jejich prevenci a intervenci zejména ze strany školního poradenského pracoviště, konkrétně v rámci činnosti školního metodika prevence. Teoretická část disertační práce je členěna do tří kapitol. První kapitola představuje teoretická východiska pro speciálně pedagogickou …více
Abstract:
The presented dissertation thesis deals with risky and socio-pathological phenomena that occur in a school environment. The emphasis is put on prevention and intervention provided especially by the school counselling department, specifically by the school prevention methodist. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter presents the theoretical basis of special educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta