Theses 

Náboženský život v Třebíči od dějinných počátků do první světové války – Miloslava FUČÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Miloslava FUČÍKOVÁ

Master's thesis

Náboženský život v Třebíči od dějinných počátků do první světové války

The religious life in Třebíč from the beginning of history up to the First World War

Anotácia: Práce se zaměřuje na historii třebíčských farností do 20. století. Popisuje dění a život farností v Třebíči v tomto období. Prvních pět kapitol líčí historii, náboženský, kulturní a hospodářský život v Třebíči. Šestá kapitola se věnuje období 1. světové války. Sedmá kapitola uvádí osobnosti Třebíče, které byly režimem tehdejší doby perzekuovány. Součástí práce je obrazová příloha, která doplňuje studii.

Abstract: This thesis is focused on the history of the parishes of Třebíč up to the 20th century. It describes the events and the life of the parishes in Třebíč in that time period. The first five chapters report on the history and the religious, cultural and economic life in Třebíč. The sixth chapter is devoted to the era of the First World War. The seventh chapter introduces the personalities of Třebíč who were persecuted by the political regime of that time. A pictorial inset, which complements the study, is a part of this thesis.

Kľúčové slová: Klíčová slova, historie města a třebíčských farností, druhá polovina 19. století a polovina 20. století, první světová válka, náboženský život v Třebíči ovlivněný osobnostmi.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
  • Zverejniť od: 8. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

FUČÍKOVÁ, Miloslava. Náboženský život v Třebíči od dějinných počátků do první světové války. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 4. 2019 18:35, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz