Ing. Larysa Kokešová

Bakalářská práce

Finanční analýza

Financial analysis
Anotace:
Abstrakt Obsahem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy podniku. Rozbor se týká akciové společnosti UNISTAV v časovém rozmezí od roku 2002 do roku 2006. První část práce je zaměřena na vysvětlení pojmu a podstaty finanční analýzy. Zde jsou vysvětleny postupy a jednotlivé metody finanční analýzy podniku, a také o čem vypovídají hodnoty ukazatelů. Po přečtení této časti by měl čtenář získat …více
Abstract:
Abstrakt In dieser Bakkalaureats Arbeit wird die Finanzanalyse eines Unternehmens durchgeführt. Zum Objekt der Analyse wurde die Aktiengesellschaft UNISTAV im Zeitraum von 2002 bis 2006. Der erste Teil der Arbeit richtet sich auf die Erklärung des Wesentlichen und der Bedeutung einer Finanzanalyse. Im diesem Teil sind Vorgänge und einzelne Methoden der Finanzanalyse eines Unternehmens zusammen damit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Roman Storch, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní