Ing. Alexandra Ekrtová

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek z účetního a daňového pohledu

Tangible Assets from Accounting and Tax Perspective
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce na téma „Dlouhodobý hmotný majetek z účetního a daňového pohledu“ je zjistit (vyloučit) pomocí komparační metody rozdíly v pojetí dlouhodobého majetku z hlediska daňového a účetního.
Abstract:
The thesis of my bachelor work „Tangible Assets from Accounting and Tax Perspective“ is to find out (eliminate) the differences in the concept of fixed assets for tax and accounting by the method of comparison.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Orsavová
  • Oponent: Ing. Gabriela Sovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting