Theses 

Optimalizace kapitálové struktury firmy NOVUS Česko s.r.o. – Lucie Drapáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Drapáková

Bakalářská práce

Optimalizace kapitálové struktury firmy NOVUS Česko s.r.o.

Optimization of capital structure of the NOVUS Česko s.r.o.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací kapitálové struktury podle klasické teorie. Aplikuje teoretické poznatky na firmu NOVUS Česko s.r.o. v období 2008 - 2014 a zjišťuje, zda by zvýšení zadluženosti vedlo ke snížení nákladů na kapitál. Náklady na kapitál WACC jsou vypočteny podle klasické teorie pokládající kapitálovou strukturu s minimem průměrných nákladů na kapitál za optimální. Jsou namodelovány čtyři varianty s různou mírou zadluženosti. Pro snadnější porozumění celkového finančního stavu společnosti a jejího vývoje je do bakalářské práce zařazena analýza absolutních ukazatelů tzn. vertikální a horizontální analýza, analýza poměrových ukazatelů, bilanční pravidla a základní informace o podniku a jeho kapitálové struktuře. Je dosaženo závěru, že firma NOVUS Česko s.r.o. by opravdu docílila nižších nákladů na kapitál při vyšším zadlužení. Ovšem musíme mít na paměti, že úroková míra cizího kapitálu byla jen odhadnuta a mohla by být ve skutečnosti vyšší.

Abstract: This bachelor´s thesis deals with the optimalization of the capital structure according to the classic theory. The teoretical pieces of knowledge are applied to the company NOVUS Česko s.r.o. from 2008 to 2014 to find out, if the increasing of debt would lead to decreasing of costs of capital. The costs of capital WACC are determined according to the classic theory, which considers the capital structure with the minimum of the costs as optimum. There are defined four versions with different debt. Horizontal and vertical analysis, financial ratios, balance funding rules and information about capital structure of the company are used for an easier evaluation of financial health and its development from 2008 to 2014. The conclusion of the bachelor´s thesis is finding, that the company NOVUS Česko s.r.o. would reduce its costs of capital thanks to bigger debt. Nevertheless we have to be aware, that the interest rates of debt were estimative and could be higher in reality.

Klíčová slova: optimalizace, kapitál, zadlužení, náklady na kapitál

Keywords: debt, capital, costs of capital, optimization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Petra Štamfestová
  • Oponent: Róbert Kuchár

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55276

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:48, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz