Kristýna JAKLOVÁ

Bakalářská práce

Vermittlung interkultureller Kompetenz im Rahmen des ERASMUS Studentenaustauschprogramms

Imparting of Intercultural Competence during the ERASMUS Student Exchange Program
Abstract:
This thesis clarifies the term of intercultural communication. It examines problems and barriers connected with it and at the same time emphasise its importance for current economy. Furthermore the thesis analyses intercultural competence, especially the possibilities of its imparting. Notable emphasis is given to the international student?s exchange programs. Specifically in the thesis is detailed …více
Abstract:
Tato práce objasňuje pojem interkulturní komunikace, zabývá se problémy a bariérami, které ji doprovází, a zároveň vyzdvihuje její důležitou roli v dnešní ekonomice. Práce se dále zabývá problematikou interkulturní kompetence, v rámci které se soustředí hlavně na možnosti jejího získávání. Zvláštní pozornost je věnována mezinárodním studentským výměnným pobytům, zejména pak programu ERASMUS, který …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAKLOVÁ, Kristýna. Vermittlung interkultureller Kompetenz im Rahmen des ERASMUS Studentenaustauschprogramms. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta