Bc. Ekaterina Khodkevich

Diplomová práce

Psychologické aspekty interkulturní komunikace a jejich aplikace v marketingu

Psychological aspects of intercultural communication and its application in marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou specifických psychologických aspektů interkulturní komunikace v současnosti. Cílem práce je zkoumat zásady personální a skupinové komunikace, vymezení kulturních odlišností, vliv interkulturní komunikace na marketingové procesy společnosti. V teoretické části se definují základní psychologické pojmy mezilidské komunikace, kultury, komunikace v lidské společnosti …více
Abstract:
Master‘s thesis deals with specific psychological aspects of intercultural communication nowadays. The aim is to research the principles of the personal and group communication, define influence of cultural differences in intercultural communication on marketing processes companies. In the theoretical part are defined basic psychological concepts of interpersonal communication, culture, communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní