Bc. Bedřich Prokop

Diplomová práce

Pedagogické aspekty bezpečné komunikace ve virtuálním prostoru

Pedagogical Aspects of Secure Communication in Virtual Space
Anotace:
Diplomová práce „Pedagogické aspekty bezpečné komunikace ve virtuálním prostoru“ se zabývá možnostmi kauzální prevence rizikového pohybu dětí v kyberprostoru, a to prostřednictvím pomoci učitelům ke zvýšení kompetence v oblasti e-bezpečí. Cílem práce je zjistit, jak jsou učitelé (resp. budoucí učitelé) připraveni na prevenci rizik, spojených s komunikací dětí ve virtuálním prostoru, a to se záměrem …více
Abstract:
The thesis "The Pedagogical Aspects of Safe Communication in Virtual Space" deals with the possibilities of causal prevention of the risk movement of children in cyberspace, by helping teachers to increase their e-security competencies. The aim of the work is to find out how teachers (or future teachers) are prepared to prevent the risks associated with children's communication in the virtual space …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy