Mgr. Petra Kubíková

Diplomová práce

Prevence závislostí na informačních technologiích u dětí mladšího školního věku

Prevention of addiction to information technologies among children age of 6 to 12.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá prevencí závislostí na informačních technologiích u dětí mladšího školního věku. Teoretická část je zaměřena na závislosti obecně a na závislostní chování. Dále se práce zaměřuje na definování novějšího problému zvaného virtuální drogy. Součástí teoretické části jsou také jednotlivé informační a komunikační technologie a s nimi spojená rizika. Tuto část uzavírá kapitola, jež …více
Abstract:
The thesis deals with the addiction to information technology of children at the age of 6 - 12. The theoretical part is focused on explanation of dependence and addictive behaviour. The thesis deals with actual problems – virtual drugs. In the theoretical part, there are also described various information and communication technologies and their risks. At the end of the theoretical part, there is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta