Theses 

"Face" and its performance. Qualitative research among Chinese migrants in London. – Bc. Zuzana Pavloňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Pavloňová

Bakalářská práce

"Face" and its performance. Qualitative research among Chinese migrants in London.

"Face" and its performance. Qualitative research among Chinese migrants in London.

Anotace: V této práci se zabývám změnou ve vnímání pojmu tváře a praktikami zachovávání tváře mezi Číňany žijícími v západním prostředí. Cílem práce je pomocí metody kvalitativního výzkumu popsat zda se mění postoj k tradičním hodnotám, které jsou patrné skrze jisté vzorce chování. První část práce shrnuje čínskou a západní literaturu na téma tváře a zvážení funkčnosti teorií v nich uvedené v rámci obou kultur. Ve druhé části pak popisuji použitou metodologii, tedy kvalitativní výzkum a používanou metodu, tedy interview. Popisem a analýzou získaných dat pak vyvozuji závěry o Číňanech žijících v Londýně, ale i v západních zemích obecně.

Abstract: In this thesis, I am aiming to provide an insight to the change of perception and practice of face within Chinese people living in Western environment. The aim of the thesis is to describe possible diversity of approach to traditional values that are noticeable via certain patterns of behavior with help of qualitative research. The first part of the work is summarizing Chinese and Western literature on the topic of face and consideration of functioning of theories in the literature within both cultures. In the second part, I am describing the theory used; that is qualitative research and the method used; that is interview. Owing to description and analysis of the data obtained, I am drawing conclusions about Chinese people living in London, as well as in the Western countries in general.

Keywords: Zachování tváře, kvalitativní výzkum, interview, vzorce chování, Číňani v západním prostředí, migranti, mianzi Saving face, qualitative research, patterns of behavior, Chinese in Western environment, migrants, mianzi

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Pitrunová
  • Oponent: Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz