Barbora Bydžovská

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{}Současná fotografie módy\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Fashion\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Přímořská fotografie Polska

1. Theoretical part: Contemporary Fashion Photography 2. Practical part: a) Fashion b) Seaside Photography in Poland
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem módní fotografie a uplatněním fotografa v daném odvětví. V úvodu jsou představeny aktuální trendy v módní fotografii a představeni vybraní současní fotografové. Práce se dále soustředí na možnosti, jak se autor může efektivně propagovat a kde nachází uplatnění, co se módní fotografie týče. Praktická část práce se věnuje otázkám, které byly položeny vybraným fotografům …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on a fashion photography theme and an employment of a photographer in the field given. In the beginning, current fashion photography trends and selected photographers are introduced. This thesis further focuses on options how an author may effectively promote himself or herself and where to find a work as a fashion photographer.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Tůmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bydžovská, Barbora. 1. Teoretická část:\nl{}Současná fotografie módy\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Fashion\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Přímořská fotografie Polska . Zlín, 2018. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie