Martina Ryšnovská

Bachelor's thesis

Přeshraniční spolupráce na příkladu vybraného regionu Šumava-Bavorsko

Cross border cooperation on the example of a selected region Šumava - Bavaria
Abstract:
Bakalářská práce na téma Přeshraniční spolupráce na příkladu vybraného regionu Šumava – Bavorsko je zaměřena na deskripci konkrétní spolupráce ve vzdělávání. Popisuje spolupráci SOŠ a SOU Sušice s patronátní školou VHS im Landkreis Cham e. V. na základě realizovaného úspěšného projektu. Cílem práce je identifikovat silné a slabé stránky tohoto projektu, a to z hlediska jeho přínosu pro profesní uplatnění …more
Abstract:
Bachelor's thesis on the topic of cross-boarder cooperation on the example of a selected region Šumava – Bavaria is focused on the description of specific cooperation in education. It describes the cooperation of SOŠ and SOU Sušice with the patronage school VHS im Landkreis Cham e. V. on the basis of a successful project. The aim of the work is to identify the strengths and weaknesses of this project …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.
  • Reader: Ing. Petr Tiefenböck

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / field:
Regional Development / Management and Regional Development