Bc. Jana Švejdová

Bakalářská práce

Strukturální fondy EU a možnosti čerpání v období 2007 - 2013

EU Structural funds and the possibility of using in the period 2007 - 2013
Anotace:
Bakalářská práce je orientována na problematiku Strukturálních fondů EU z několika zásadních pohledů.Prvním pohledem je jejich charakteristika, tedy to, jaké fondy jsou k dispozici pro ČR, jaká je struktura fondů, proč byly zřízeny, kde se tvoří zdroje jejich financování, jaká jsou pravidla pro přerozdělování finančních prostředků. Je třeba zmínit otázky, které se často objevují i v tisku - tedy zda …více
Abstract:
My bachelor work is oriented on the Structural Funds problems from several crucial views.By the first view there is their characteristics, which means, what kind of funds are avialable for the Czech republic, its structure, reasons for their establishment, where are the sources for their financing, what are the rules for redistibution of financial resources. It is necessary to mention the questions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Michaela Šlégrová
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní