Daniela-Nadia CLARK

Bakalářská práce

Positioning České republiky na australském trhu

Positioning of the Czech republic within the Australian market
Anotace:
Australané jsou specifickým národem. Kromě domácího cestovního ruchu Australané často uskutečňují cesty do Indonésie, v Evropě do Velké Británie. Při návštěvě Velké Británie rádi objevují a poznávají i ostatní země Evropy. Proč tedy nezavítat do České republiky? Cílem této bakalářské práce bylo vytyčit návrhy, které povedou k vylepšení pozice na trhu a efektivnějšímu oslovení této cílové skupiny. K …více
Abstract:
Australians are a specific nation. In addition to domestic tourism, australians often enjoy trips to Indonesia or Great Britain when visiting Europe. Then why not visitng the Czech Republic? The main aim of this thesis is to propose measures, which could conduct in a better position on the market and more effective addressing of this target segment. Several partial objectives contributed in successfull …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Janeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CLARK, Daniela-Nadia. Positioning České republiky na australském trhu. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/