Bc. Filip Červený

Bakalářská práce

Analýza marketingových aktivit České centrály cestovního ruchu - CzechTourism

Marketing activities analysis of the Czech Tourist Authority - CzechTourism
Anotace:
Tato práce definuje pojmy spojené se segmentem cestovního ruchu, popisuje jednotlivé části marketingové koncepce CzechTourism, zabývá se projektem na podporu domácího cestovního ruchu a pokouší se o návrh výzkumné metody zachycující naplnění cílů marketingové kampaně na podporu domácího cestovního ruchu. Cílem této práce je tedy definovat základní pojmy a specifika týkající se marketingu cestovního …více
Abstract:
This thesis defines terms related to the tourism sector, describes the individual elements of the CzechTourism marketing concept, is engaged in a domestic tourism promotional project and attempts to draft research methods showing the fulfillment of the objectives of the domestic tourism marketing campaign. The aim of this thesis is to define the basic concepts and specifics of tourism marketing, to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní