Bc. Kristýna LEVOROVÁ

Master's thesis

Hala pro jezdectví v konstrukčním řešení ocelová konstrukce s možností zvážení řešení v KVH profil a porovnání - ekonomicko, technologických hledisek řešení

Abstract:
Cílem této diplomové práce je zpracování projektu haly pro jezdectví s přístavkem pro sociální zázemí a stáje pro koně ve dvou variantách řešení ocelová střešní konstrukce a dřevěná střešní konstrukce. Jedná se o jednolodní halu s přístavkem. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikovanými patkami, sloupy a průvlaky. Hlavním cílem práce je statický výpočet a posouzení obou variant řešení …more
Abstract:
This thesis is aimed at developing a project for a hall for horse-back riding, with an outbuilding with a restroom and stables for horses, in two versions steel roof structure and wooden roof structure. It is a single hall with an outbuilding. The supporting structure is made of precast reinforced concrete footings, columns and beams. The main objective of the thesis is the static calculation and assessment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Petr Kesl

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LEVOROVÁ, Kristýna. Hala pro jezdectví v konstrukčním řešení ocelová konstrukce s možností zvážení řešení v KVH profil a porovnání - ekonomicko, technologických hledisek řešení. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/