Mgr. Josef Halla, Ph.D.

Disertační práce

Opozice na Slovensku v letech 1968–1989

Opposition in Slovakia between years 1968–1989
Anotace:
Anotace Disertace popisuje situaci opozice na Slovensku mezi roky 1968 a 1989. Úvodní část se věnuje archivním pramenům v České republice a na Slovensku, problémům při jejich výzkumu a zmiňuje nejdůležitější literaturu. Druhá část se zaobírá politickou situací v Československu v době před pražským jarem, v roce 1968 a v prvních letech normalizace. Třetí část analyzuje nejrůznější typy opozice (disentu …více
Abstract:
Annotation The disertation describes the situation of opposition in Slovakia between the years 1968 and 1989. The first part focuses on the archival sources in the Czech Republic and Slovakia, the problems of their research and the most important literature of Czech and Slovak historians. The second part deals with the political situation in Czechoslovakia before the Prague Spring, in 1968 and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta