Bc. František Brázda

Diplomová práce

Kritické zhodnocení výzkumů vzájemného vztahu náboženství a úzkosti ze smrti

Review of the Relationship between Religion and Death Anxiety
Anotace:
Práce se zabývá výzkumem vztahu mezi úzkostí ze smrti a náboženstvím. V současné době je toto téma studováno zejména v psychologii. V analýze dvaceti osmi studií je vytvářena typologie výzkumných otázek a hypotéz, jsou zde zhodnoceny metody použité k měření úzkosti ze smrti a náboženství či religiozity, a pozornost je také věnována teoretickým východiskům a problematice interpretací výsledků jednotlivých …více
Abstract:
The thesis deals with research on the relationship between death anxiety and religion. Currently, a psychological approach is the prevalent research approach in this field of research. In the analysis of twenty-eight studies, I lay out the typology of research questions and hypotheses, review the methods used to measure death anxiety and religion or religiosity, and pay attention to the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta