Bc. Jana Macková

Diplomová práce

Strach ze smrti u všeobecných sester

Fear of death in general nurses
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku strachu a úzkosti ze smrti u všeobecných sester. K výzkumu byla použita škála strachu a úzkosti ze smrti (The Revised Collet – Lester Fear of Death Scale), která měří strach ze smrti ve čtyřech kategoriích: strach z vlastní smrti, strach z umírání, strach ze smrti druhých, strach z umírání druhých. Výzkum proběhl ve vybrané nemocnici Olomouckého kraje. Výzkumu …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of fear and anxiety about death in general nurses. The research used the The Revised Collet - Lester Fear of Death Scale, which measures fear of death in four categories: fear of death, fear of dying, fear of death, fear of dying. The research took place in a selected hospital in the Olomouc region. A total of 104 respondents participated in the research. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiřina Večeřová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta