Daniela Lekičová

Bakalářská práce

Vývoj a proměny podnikového vzdělávání ve sklárnách v 80. a 90. letech 20. století

Development and transformation of company education in glassworks in the 80s and 90s of the 20th century
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o podnikovém vzdělávání ve sklárnách v 80. a 90. letech 20. století. Na základě studia dobových dokumentů, historických novinových článků, studijních textů a odborné literatury je charakterizováno podnikové vzdělávání zaměstnanců před rokem 1989 a v 90. letech. Pozornost je zaměřena na hloubkové rozhovory s pamětníky ve sklárnách, na analýzu těchto rozhovorů, objasnění fungování …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with corporate education in glassworks in the 80s and 90s of the 20th century. Based on the study of historical documents, historical newspaper articles, textbooks and scientific literature is characterized by a corporate employee education before 1989 and in the 1990s. Attention is focused on in-depth interviews with visitors in the glass, to analyze these interviews to clarify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Majcík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta