Theses 

Návrh využití Competitive Intelligent pro získání konkurenční výhody e-shopu – Jiří Bayer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří Bayer

Diplomová práce

Návrh využití Competitive Intelligent pro získání konkurenční výhody e-shopu

Design solution of using Competitive Intelligence to gain competitive advantage of e-shop

Anotace: Cílem této diplomové práce je zvýšení konkurenceschopnosti malého e-shopu se zaměřením na prodej elektrických ohradníků pomocí technik oboru Competitive Intelligence. Na začátku zpravodajského cyklu byly připraveny klíčové otázky a klíčová témata. Klíčové bylo najít informace o konkurenci pomocí vhodných informačních zdrojů a analyzovat informace z oboru, které budou zohledněny při rozhodnutí, jaké internetové reklamy a na jakých konkrétních platformách má internetový obchod využít. Vhodné platformy pro pokrytí internetovými reklamami jsou Google Ads, Seznam Sklik a Facebook Ads. Pokryjí se tak dva hlavní vyhledávače dle počtu vyhledávání v ČR a nejvyužívanější sociální síť Facebook spolu se službou Instagram. Současně bude velmi prospěšné nastavit reklamy na platformě Google Ads nejen na vyhledávače, ale také na tematické partnerské weby, kde Google má svá reklamní okna což bylo zjištěno při prohledávání tematických webů ohledně zemědělství a chovu zvířat. Analýza obsahuje aktuální stav konkurenčních firem na sociálních sítích, srovnávačích zboží Heureka.cz a Zbozi.cz. Nechybí ani trendy v oblasti internetového marketingu u internetových prodejců zemědělských potřeb, zejména elektrických ohradníků. V průběhu práce vzešlo doporučení na nástroje a informační zdroje, které mohou využívat i malé firmy a živnostníci v omezeném rozpočtu. Velmi zajímavé statistiky ohledně počtu hospodářských zvířat a změn za 28 let (1989-2017), které proběhly v zemědělství poskytl Český statistický úřad. Pro možnou expanzi internetového obchodu na zahraniční trhy do sousedních států ČR byl využit nástroj Google Market Finder, který nabízí ucelené informace o možnostech expanze a prodeje na nových trzích pro daný internetový obchod.

Abstract: The aim of this thesis is to increase the competitiveness of a small e-shop focusing on the sale of electric fencing using the techniques of Competitive Intelligence. Key information topics and key information questions were prepared at the beginning of the news cycle. The key was to gather information on the competition using appropriate sources and analyze industry information that would be taken into account when deciding what online ads and which platforms the online store should use. Suitable platforms for proper coverage with Internet advertising include Google Ads, Seznam Sklik and Facebook Ads. It will cover two major search engines which tracks most of the searches in the Czech Republic - the most used social network Facebook together with Instagram. At the same time, it will be very beneficial to set up ads on Google Ads not only on search engines, but also on thematic partner sites where Google has ad windows, which was found during the searching thematic sites regarding agriculture and farming. The analysis contains the current status of competing companies on social networks, price comparisons of goods on both Heureka.cz and Zbozi.cz. There are also trends in the field of internet marketing with internet retailers, especially in the selling category of electric fencing. During the research, recommendation were made regarding tools and information resources that can be used by small businesses and small sellers that have a limited budget. Very interesting statistics were found on the number of livestock and changes in 28 years (1989-2017), which took place in agriculture, were provided by the Czech Statistical Office. The Google Market Finder tool was used for the possible expansion of the internet shop to foreign markets in the countries that border the Czech Republic, which offers comprehensive information on the possibilities of expansion and sale in new markets for the internet shop.

Klíčová slova: Competitive Intelligence, sociální sítě, marketing na internetu, zemědělské potřeby, Google Ads, Seznam Sklik

Keywords: Competitive Intelligence, Social Networking, Internet Marketing, Agricultural Goods, Google Ads, Seznam Sklik

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla2019
  • Vedoucí: Zdeněk Molnár
  • Oponent: Jan Černý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75836

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz