Mgr. Dagmar Zigáčková, Ph.D.

Doctoral thesis

Kontrola kvality kódujících a nekódujících RNA v lidských buňkách

RNA surveillance of coding and noncoding RNAs in human cells
Anotácia:
Jedním ze základních životních procesů je transkripce DNA do RNA, která umožňuje přenos a využití genetické informace. Transkripce je velmi dynamický a komplexní proces zahrnující množství molekulárních strojů z proteinů a RNA. Protože jsou molekuly RNA nejprve produkovány jako nezralé prekurzory, každá RNA musí podstoupit složité zpracování, aby dosáhla zralosti a tedy plné funkčnosti. Je nevyhnutelné …viac
Abstract:
One of the fundamental processes of life is the transcription of DNA to RNA enabling the transmission and usage of genetic information. Transcription is a highly dynamic and complex process involving multiple protein and RNA machineries. As RNAs are first produced as immature precursors, each RNA transcript has to undergo elaborate biogenesis in order to reach its maturity and thus full functionality …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 11. 2019
  • Vedúci: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Dominique Gagliardi, doc. Mgr. David Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biomolecular chemistry and bioinformatics / Biomolecular chemistry and bioinformatics