Bc. Anestis Karasaridis

Master's thesis

Římská prodigia: Příspěvek k Boyerově teorii přenosu kulturních představ

Roman Prodigies: A Contribution to Boyer’s Theory of the Transmission of Cultural Ideas
Abstract:
Teorie přenosu kulturních představ Pascala Boyera (označována také jako teorie přenosu minimálně kontraintuitivních představ, MCI teorie) přinesla možná vysvětlení toho, jak se některé kulturní představy šíří. Predikce plynoucí z MCI teorie byly testovány v experimentálně psychologických výzkumech, avšak ve většině případů na evropských a severoamerických participantech. Podle MCI teorie jsou minimálně …more
Abstract:
Pascal Boyer’s theory of the transmission of cultural ideas (also known as theory of the transmission of minimally counterintuitive ideas, the MCI theory) attempts to explain the mechanisms that lay behind the transmission of certain ideas within and among cultures. Predictions driven from the MCI theory have been tested experimentally in psychological studies, mostly however on European and North …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Hampejs

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta