Bc. Anestis Karasaridis

Master's thesis

Římská prodigia: Příspěvek k Boyerově teorii přenosu kulturních představ

Roman Prodigies: A Contribution to Boyer’s Theory of the Transmission of Cultural Ideas
Anotácia:
Teorie přenosu kulturních představ Pascala Boyera (označována také jako teorie přenosu minimálně kontraintuitivních představ, MCI teorie) přinesla možná vysvětlení toho, jak se některé kulturní představy šíří. Predikce plynoucí z MCI teorie byly testovány v experimentálně psychologických výzkumech, avšak ve většině případů na evropských a severoamerických participantech. Podle MCI teorie jsou minimálně …viac
Abstract:
Pascal Boyer’s theory of the transmission of cultural ideas (also known as theory of the transmission of minimally counterintuitive ideas, the MCI theory) attempts to explain the mechanisms that lay behind the transmission of certain ideas within and among cultures. Predictions driven from the MCI theory have been tested experimentally in psychological studies, mostly however on European and North …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Hampejs

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta