Žaneta Brizgalová

Bakalářská práce

Komparace účetních předpisů České republiky a Spojených států amerických

The comparison of Accounting Rules of the Czech Republic and the United States of America
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Komparace účetních předpisů České republiky a spojených států amerických“ je srovnání účetních předpisů platných pro podnikatelské subjekty v České republice a ve Spojených státech amerických. V teoretické části práce je pozornost věnována základnímu vymezení pojmu účetnictví, historickému vývoji, a především legislativní úpravě v České republice a ve Spojených státech amerických …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „The comparison of Accounting Rules of the Czech Republic and the United States of America“ is a comparison of accounting regulations relevant for business entities in the Czech Republic and the United States of America. The theoretical part of the thesis is dedicated to the fundamental definition of accounting, its historical development and above all to the legislative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta