Theses 

Účetní postupy při fúzích dle české účetní legislativy a IAS/IFRS – Bc. Klára Kopecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Kopecká

Diplomová práce

Účetní postupy při fúzích dle české účetní legislativy a IAS/IFRS

Accounting procedures related to mergers according to the Czech accounting legislation and IAS/IFRS

Anotace: Předkládaná práce „Účetní postupy při fúzích dle české účetní legislativy a IAS/IFRS“ pojednává o postupech účtování a vykazování fúzí v našich právních podmínkách a v podmínkách určených mezinárodními účetními standardy IAS/IFRS. Nastiňuje základní odlišnosti obou přístupů a navrhuje řešení zjištěných problémů. Teoretická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku fúzí a souvisejících účetních postupů dle české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFSR. V praktické části je znázorněna fúze dvou nezávislých společností dle české účetní legislativy a dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a je zde provedena komparace zjištěných rozdílů.

Abstract: This diploma thesis „Accounting procedures related to mergers according to Czech accounting legislation and IAS/IFRS“ deals with procedures of accounting and recording of mergers in our legislation and in the conditions determined by International accounting standards IAS/IFRS. This thesis outlines basic differences between both approaches and offers solutions to potential problems. The theoretical part focuses on general concept of mergers and related accounting procedures according to Czech legislation and International accounting standards IAS/IFRS. In the practical part a merger of two independent companies is shown both according to Czech accounting legislation and International accounting standards IAS/IFRS and the differences between the two approaches are compared.

Klíčová slova: Přeměny obchodních společností, fúze, podnikové kombinace, účetnictví, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, Evropská unie, harmonizace, IFRS 3, goodwill, Transformations of companies, mergers, business combinations, accounting, International accounting standards, European union, harmonization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Houdek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 05:00, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz