Bc. Klára Kopecká

Diplomová práce

Účetní postupy při fúzích dle české účetní legislativy a IAS/IFRS

Accounting procedures related to mergers according to the Czech accounting legislation and IAS/IFRS
Anotace:
Předkládaná práce „Účetní postupy při fúzích dle české účetní legislativy a IAS/IFRS“ pojednává o postupech účtování a vykazování fúzí v našich právních podmínkách a v podmínkách určených mezinárodními účetními standardy IAS/IFRS. Nastiňuje základní odlišnosti obou přístupů a navrhuje řešení zjištěných problémů. Teoretická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku fúzí a souvisejících účetních postupů …více
Abstract:
This diploma thesis „Accounting procedures related to mergers according to Czech accounting legislation and IAS/IFRS“ deals with procedures of accounting and recording of mergers in our legislation and in the conditions determined by International accounting standards IAS/IFRS. This thesis outlines basic differences between both approaches and offers solutions to potential problems. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Houdek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta