Viktorie Valdová

Bakalářská práce

Komunikační strategie značky Herkules

Communication strategy of the brand Herkules
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat komunikační strategii značky Herkules, která spadá pod firmu Druchema. Pomocí analýz, průzkumů a dotazníkových šetření se práce snaží najít silná a slabá místa marketingové komunikace a navrhnout optimalizaci komunikační strategie.
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse the communication strategy of the brand Herkules, which belongs to Druchema company. The thesis tries to find strenghts and weaknesses of the marketing communication by using analysis, research and survey and it tries to find optimal communication strategy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Daniel Hartl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79275

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod